1

Par
4
Index
7
55
350m
51
315m
47
315m
41
280m

1

Par
4
Index
7
55
350m
51
315m
47
315m
41
280m

Hålbeskrivning

Beskrivning av hål 1