1

Par
4
Index
7
55
350m
51
315m
47
315m
41
280m

1

Par
4
Index
7
55
350m
51
315m
47
315m
41
280m

Hålbeskrivning

Håll höger om fairwaybunker på utslaget, tips är att spela ”safe” mellan green-bunkrarna vid inspel .
Bakre delen av greenen sluttar ifrån så det är lätt att inspel rullar över green.