1

Par
4
Index
7
55
350m
51
310m
47
310m
41
280m

1

Par
4
Index
7
55
350m
51
310m
47
310m
41
280m

Hålbeskrivning

Beskrivning av hål 1