1

Par
3
Index
17
55
125m
51
125m
47
115m
41
78m

1

Par
3
Index
17
55
125m
51
125m
47
115m
41
78m

På 9-Hålsbanan finns hålen 19 till 27

 

  Hål 19

Karaktär

Skogsbana

Stimp

8

Grässort

Tee

Fairway

Green

Klipphöjder

Tee

08

Fairway

08

Green

08