Måndagsklubben

Måndagsklubben är en samling medlemmar som träffas varje måndag fm för att arbeta ideellt på golfklubben.

Man hjälper till både ute på banan och på klubbhusområdet. Man reparerar hus och man bygger broar, planterar växter och målar parkeringsplatser.

Efter fjolårets invasion av vildsvin på banan har måndagsgruppen lagt ner ett stort arbete med att sätta upp elstängsel runt hela banan.

Detta och mycket mer har klubben måndagsgruppen att tacka för.