Reviderad 2016-03-06                                                                         Dokument som Pdf

Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan.

Masterplan för 2014-2017

Banan ändras till hektometersystem 41-63.

Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

 

Gul 1

 • Backtee 63 anläggs på befintliga tee bakom eller på sidan om 55 markering. 2017
 • Tee blir 55 markering på befintliga tee. 2015
 • Tee blir 47 markering på befintliga tee. 2015      
 • Tee blir 41 markering lite längre fram på FW.                         2015            
 • Den vänstra ruffen klipps bort lite förbi FW bunkern. 2014
 • En ny dränerings brunn monteras till vänster om vänstra greenen.     2016
 • På höger sida mot 18 tons FW planteras en liten häck eller rododendron. 2015

 

Gul 2                                

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram till höger.                                                      2015
 • På övre tee är 55-47-41 nyrenoverade 2015 och är sprelbart i juni månad 2016

 

 

 

Gul 3

 • Back tee 63 byggs i hop med 16 tons back tee.                       2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • En ny dränering anläggs i den vänstra FW bunkern. 2017
 • Ruffen på vänster sida klipps bort med en maskinbred. 2014
 • En liten häck eller rododendron planteras där ruffen slutar

emellan 3an och 4an.                                                                                    2015

 

 

 

Gul 4

 • Back tee 63 anläggs i höjd med 6:ans bunker på bergsklacken v. sida. 2017
 • Tee 55 är nyrenoverad och är spelbar i juni månad                             2016
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • En liten häck eller rododendron planteras emellan 4an och 6an

I höjd med 6ans tee.                                                                                      2015

 

 

Gul 5

 • Back tee 63 i ruffen mot 13 on, den blir gemensam med 6:an. 2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Bunkerväggar byggs om med leka och gummimaterial.                       2017
 • Ombyggnad av greenen med bredare forgreen där det är mycket lutning.2017
 • Eventuell ombyggnad av green?                         2017
 • Den högra bunkern byggs om till en gräsbunker. 2017
 • Bunkertaken höjs upp för bättre avrinning. 2017
 • Dränering av greenens överkant. 2017
 • Lagning av bevattning läckage på FW. 2014

 

Gul 6

 • Back tee 63 den blir gemensam med 5ans back tee. 2017
 • Tee 55 och 47 är renoverade 2015 och är spelbara i juni månad. 2016
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                       2015
 • Torva av, jämna till och bredda röd tee. 2016
 • Röja vid vänstra bakkant vid green, ta fram tallen och berget bakom. 2017

 

Gul 7

 • Back tee 63 anläggs lite snett höger bakom gul tee. 2016
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram till höger. 2015
 • Den befintliga vägen förlängs på höger sida av FW

Och ansluter mot den befintliga vägen vid green.                                       2017

 • Dränering av FW när vägen anläggs. 2017

 

Gul 8 

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2016
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 på befintliga tee. 2015
 • Anlägga en ny väg från asfalten ut till 41 tee. 2016

Gul 9

 • Back tee 63 anläggs så långt bak som möjligt. 2016
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Rensa bäcken och diket. 2016
 • Dränera greenområdet och FW. 2016
 • Tee 55 och 47 är nyrenoverade 2015 och är spelbara i juni månad. 2016

 

Röd 10

 • Tee 47 torvas av och jämnas till och breddas åt vänster. 2014
 • Back tee 63 anläggs bakom gul tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Ny stentrapp anläggs vid 47 ans tee. 2014
 • Tee 41 på befintlig tee. 2015
 • Gräsarmering bör läggas på 55ans tee vid stentrappan. 2014
 • Förbättra det blöta området mellan greenen och vägen längs berget. 2014
 • lägga en ytvattenbrunn vid greenkant, för att leda bort vatten som annars blir stående på greenen under vintern. 2014

 

Röd 11

 • Back tee 63 anläggs 60 m bakom 55 ans tee 2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                             2015
 • Ta bort träden på vänster sida om gul tee så att berget kommer fram. 2017
 • Greenområdet mot 12ans tee dräneras.                         2017                                                                   

Röd 12                             

 • Fylla upp svackan som har bildats mellan gabbionerna och gul tee. 2017
 • Fylla upp svackan vid kulvert. 2017
 • Back tee 63 är befintlig. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Rensning av diken. 2014

                                                                

Röd 13

 • Back tee 63 anläggs bakom 12 ans green. 2017
 • En liten häck eller rododendron planteras vid back tee. 2017
 • Tee 55 på befintliga tee.                       2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen. 2015

 

 

Röd 14

 • Back tee 63 läggs rakt bakom tee.                                                               2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen. 2015
 • En liten häck eller rododendron planteras vid back tee. 2017
 • Ruffen klipps bort några meter, till vänster framför 47                        2014
 • Dränering av höger bunker. 2017
 • Tee 55 och 47 är renoverade 2015 och är spelbara i juni månad 2016

 

Röd 15

 • Torva av och jämna till 47ans tee.                       2015
 • Back tee 63 anläggs bakåt ca 50 m. 2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Ruffen på vänster sida vid greenområdet klipps bort en maskinbredd. 2014
 • Tee 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad 2016

         

Röd 16

 • Back tee 63 på nybyggd tee. 2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Bör klippas närmare tee ca 10 m. 2015
 • Tee 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad 2016

 

 

Röd 17

 • Back tee 63 anläggs på berget bakom gul tee. Hålet blir 484 m. 2017
 • Tee 55 på befintlig tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                       2015
 • Till höger om green på semiruffen bör det höjas upp med jord (blöthål). 2014
 • Rensa diket. 2014
 • Tee 55 och 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad 2016

 

Röd 18

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2017
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2015
 • Ombyggnad av green med bredare forgreen där det är för mycket lutning.2017
 • Eventuell ombyggnad av green. 2017/18

 

 

 

 

 

  Blå 1

 • Back tee 63 på befintlig tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på bergklacken. 2016
 • Bättre dränering på FW. 2017
 • Grävning av dike till höger om den asfalterade backen ner mot 12ans sjö.2014

 

  Blå 2

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs till höger om dammen.                       2016
 • Dammens vatten rinner ut och bör tätas. 2015
 • Dränering vid 47 tee ner i dammen. 2017

 

  Blå 3

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016
 • Borttagning av träd till höger på bergssluttningen. 2016
 • Rensning av sjön och bäckar. 2016

 

Blå 4

 • Back tee 63 på befintlig tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016
 • Rensning av bäckar och diken. 2016

Blå 5

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen. 2016

 

 

 

 

Blå 6

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016
 • Rensning av bäck och dike. 2016

Blå 7

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016
 • En ny bro placeras närmare 7 ans green över till/mot 8 ans tee 2016             

Blå 8

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på befintliga tee. 2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016

Blå 9

 • Back tee 63 på befintliga tee. 2015
 • Tee 55 på samma tee.                                             2015
 • Tee 47 på befintliga tee. 2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW. 2016
 • Tee 55 har renoverats 2015 och är spelbart i juni månad 2016

 

Övningsområde.

 • Övningsområde Ca 4000 kvm. Utformas med bunkrar och greenområde i samråd med vår pro och greenkeeper samt bankommite´n. 2015
 • I övningsbunkrarna som fylls upp med ny sand och som medlemmarna

kan provslå och kan godkänna som vi sedan kan använda på banans bunkrar. 2015

 • Uppsättning av skyddsnät runt övningsområdet. 2016
 • Uppsättning av rangenät mot 18 FW. 2015

 

 

Fler arbeten som också diskuterades och som berör större delar av banan var:

 

 • Ny kulvert från damm på blå 2:a till gul 9:ans damm?                                   2017/18

                               

 • Översyn av vägar runt banan för golfbilarna och ev. asfaltering av vissa bitar.

Asfaltering av vissa bitar.                                                                               2016/17

 

 • Översyn av befintlig bevattning på FW Gul/Röd.

 Kostnadsförslag Ca:500´                                                                               2017

                               

 • Plantering ytterligare björkar. 2017

 

 • Plantering av små häckar eller rododendronbuskar? Eller växter som planteras och rekommenderas av experthjälp.                                                                  2014/15

                               

 • Nerklippning samt att glesa ut ruffen enligt önskemål. 2014

 

 • Vildsvins stängsel?                         2014             
 • 2 nya hål på blå bana enligt skissritning. Bordlagd fråga.                        (Framtiden)

 

 • Boende vid banan. Frågan bör utredas.                                                       2016

 

 • Bunkersanden bör bytas ut till den sand som sandutredningen har kommit fram till,       när någon bunker skall renoveras.                                                                       2017/18  

 

 

                                                                          

 

Efter möte med styrelsen den 2013-12-09

Reviderad den 2016-03-06

 

 

                                                                                    Vid pennan: Åke Rönnblom.