Masterplan för 2014-2022

Banan ändras till hektometersystem 41-47-51-55-61. Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Gul 1

 • Backtee 61 anläggs på befintliga tee bakom eller på sidan om tee 55.
 • En ny dräneringsbrunn monteras till vänster om greenen.        
 • V- FW bunker reducera storleken med 30% i djupled.

 

Gul 2

 • Backtee 61 på befintliga tee.
 • Bunkern bakom green läggs igen och finklipps men med ruff nere vid vattnet.
 • Asfaltering från tee till 3ans tee med anslutning upp till 16 tee. L= 465 m.

 

Gul 3

 • Backtee 61 byggs ihop med 16 backtee.
 • En ny dränering anläggs i den vänstra FW bunkern.
 • H-FW bunkerns bakre del läggs igen minskning med 50%.
 • V- FW bunkerns bakre del läggs igen minskning med 50%.
 • V- GB gjuts med Capillary Concrete för att staga upp greenkant.

 

Gul 4

 • Backtee 61 anläggs så långt bak som möjligt på befinlig tee
 • V-GB läggs igen.

 

Gul 5

 • Backtee 61 i ruffen mot 13, den blir gemensam med 6:an
 • Ombyggnad av greenen med bredare foregreen där det är mycket lutning.
 • Eventuell ombyggnad av green?                        
 • Den mittersta bunkern byggs om med Capillary Concrete.

 

Gul 6

 • Backtee 61 den blir gemensam med 5:ans backtee.

 

Gul 7

 • Backtee 61 anläggs lite snett höger bakom gul tee.
 • Den befintliga vägen förlängs på höger sida av FW och ansluter mot den befintliga vägen vid green.
 • Dränering av FW när vägen anläggs.                             
 • H-FW bunker reduceras med 30% i högerkant.                                    

 

Gul 8

 

Gul 9

 • Backtee 61 anläggs så långt bak som möjligt.
 • Green höjs upp ca 30 cm till höger för att få fler flaggplaceringar.

 

Röd 10

 • Backtee 61 anläggs bakom gul tee.

 

Röd 11

 • Backtee 61 anläggs 60 m bakom 55:ans tee
 • H-FW bunker reduceras med 30% främst till höger och i djupled.
 • Green lyfts upp 40-60 cm på höger sida för att möjliggöra fler flaggplaceringar.
 • Bortesta bunkern läggs igen.

 

Röd 12

 • Backtee 61 är befintlig.

 

Röd 13

 • Backtee 61 anläggs bakom 12:ans green.
 • En liten häck eller rhododendron planteras vid backtee.
 • Den 3:e V-FW bunkern läggs igen.
 • Båda H-FW bunkrarna minskas med 30% på höger sida.

 

Röd 14

 • Backtee 61 läggs rakt bakom tee.
 • En liten häck eller rhododendron planteras vid back tee.
 • Dränering av höger bunker.
 • Bortersta bunkern läggs igen sluttningen mot ruff görs till foregreen.

 

Röd 15

 • Backtee 61 anläggs bakåt ca 50 m.
 • H-FW bunker bortre halvan läggs igen.
 • H-GB reduceras med 30% i djupled i bortre ändan.

 

Röd 16

 • Backtee 61 på nybyggd tee.
 • V-GB längst bort läggs igen.

  

Röd 17

 • Backtee 61 anläggs på berget bakom gul tee. Hålet blir 484 m.
 • Till höger om green på semiruffen bör det höjas upp med jord (blöthål).
 • V-GB med kulle bakom läggs igen.

 

Röd 18

 • Backtee 61 på befintliga tee.
 • Ombyggnad av green med bredare foregreen där det är för mycket lutning.
 • Eventuell ombyggnad av green.
 • H-GB byggs om med Capillary Concrete.

 

Blå 1

 • Backtee 61 på befintlig tee.
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på bergklacken.
 • V-GB läggs igen. Skapa sluttande finklippt yta från green?

 

Blå 2

 • Back tee 61 på befintliga tee.
 • Tee 41 anläggs till höger om dammen.
 • Dammens vatten rinner ut och bör tätas.
 • Dränering vid 47 tee ner i dammen.                              
 • Asfaltering från 2:ans FW till 3:ans FW L = 332 m.

 

Blå 3

 • Backtee 61 på befintliga tee.
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • Borttagning av träd till höger på bergssluttningen.
 • V-FW bunker läggs igen/reduceras.
 • GB läggs igen. Skapa bollavrinning genom fall och klipphöjd.

 

Blå 4

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW
 • Asfaltering från FW till 5:ans tee 55 och till tee 47 L=460m

 

Blå 5

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram i ruffen
 • GB läggs igen

 

Blå 6

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW
 • H-FW bunker läggs ihop till en stor

 

Blå 7

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW
 • V-FW bunkrar läggs ihop till en stor. Reducera bredden
 • Asfaltering från bro vid 7:ans green till 8:ans FW. L=257 m

 

Blå 8

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW
 • V-FW bunker läggs igen
 • GB bakom green läggs igen
 • Asfaltering från 8:ans green till anslutning vid blå 3:ans tee. L=115 m

 

Blå 9

 • Backtee 61 på befintligt tee
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW
 • Asfaltering från vägen ner mot 9:ans FW L=75 m

 

Fler arbeten som diskuterats och som berör större delen av banan är:

 • Ny kulvert från damm på blå 2:a till dammen på gul 9:a
 • Översyn av vägar runt banan för golfbilarna och eventuell asfaltering av vissa bitar
 • Översyn av befintlig bevattning på FW Gul/Röd bana
 • Två nya hål på blå bana enligt skissritning (Denna fråga är bordlagd och skjuts på framtiden)
 • Bunkersanden bör bytas ut till den sand som sandutredningen kommit fram till, när någon bunker ska renoveras

  

 • Efter möte med styrelsen den 2013-12-09

 • Reviderad den 2019-10-07.

 

Vid pennan: Åke Rönnblom