Alla rader med överstrykning är färdiga enligt plan.             Reviderad 2017-08-13.

Masterplan för 2014-2022 Banan ändras till     hektometersystem 41-61.

Färgmarkeringen tas bort och ändras till längdmarkeringar.

Gul 1

 • Backtee 61 anläggs på befintliga tee bakom eller på sidan om 55 markering.
 • Tee blir 55 markering på befintliga tee.                                                        2015
 • Tee blir 47 markering på befintliga tee.                                                        2015
 • Tee blir 41 markering lite längre fram på FW.                                                2015
 • Den vänstra ruffen klipps bort lite förbi FW bunkern.                                  2014
 • En ny dränerings brunn monteras till vänster om vänstra greenen.             2016
 • På höger sida mot 18 tons FW planteras en liten häck eller rododendron.  2015
 • V- FW bunker reducera storleken med 30% i djupled.
 •  

Gul 2

 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram till höger.                                                      2015
 • På övre tee är 55-47-41 nyrenoverade 2015 och är sprelbart i juni månad 2017
 • Bunkern bakom green läggs igen och finklipps men med ruff nere vid vattnet.
 • Asfatering från tee till 3ans tee med anslutning upp till 16tons tee L= 465 m.

Gul 3

 • Back tee 61 byggs i hop med 16 tons back tee.                                            2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • En ny dränering anläggs i den vänstra FW bunkern.                                    
 • Ruffen på vänster sida klipps bort med en maskinbred.                               2015
 • H-FW Bunkerns bakre del läggs igen minskning med 50%.
 • V- FW Bunkerns bakre del läggs igen minskning med 50%-
 • V- GB Bunker gjuts med Capillary Concrete för att staga upp greenkant.
 •  

Gul 4

 • Back tee 61 anläggs så långt bak som möjligt på befinlig tee.                     
 • Tee 55 är nyrenoverad och är spelbar i juni månad                                        2017
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • En liten häck eller rododendron planteras emellan 4an och 6an
 • Från 47 tee upp till 61 tee asfaltering L= 100 m.
 • V-GB läggs igen.
 • GB byggs om med Capillary Concrete. 
 •  

Gul 5

 • Back tee 61 i ruffen mot 13 on, den blir gemensam med 6:an.                   
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Bunkerväggar byggs om med Capillary Concrete                                         2018
 • Ombyggnad av greenen med bredare forgreen där det är mycket lutning.
 • Eventuell ombyggnad av green?                                                                    
 • Den högra bunkern byggs om till en gräsbunker.                                         
 • Bunkertaken höjs upp för bättre avrinning.                                                  2017
 • Dränering av greenens överkant.                                                                  2017
 • Den vänstra GB byggs om med Capillary Concrete.                                      2017

Gul 6

 • Back tee 61 den blir gemensam med 5ans back tee.                                   
 • Tee 55 och 47 är renoverade 2015 och är spelbara i juni månad.                2017
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Torva av, jämna till och bredda röd tee.                                                        2016
 • Röja vid vänstra bakkant vid green, ta fram tallen och berget bakom.         2017
 •  

Gul 7

 • Back tee 61 anläggs lite snett höger bakom gul tee.                                    2016
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram till höger.                                                      2015
 • Den befintliga vägen förlängs på höger sida av FW

       Och ansluter mot den befintliga vägen vid green.                                       

 • Dränering av FW när vägen anläggs.                                                           
 • H-FW Bunker 30% i högerkant.                                                                      
 •  

Gul 8

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2016
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Anlägga en ny väg från asfalten ut till 41 tee.                                              2016

Gul 9

 • Back tee 61 anläggs så långt bak som möjligt.                                              2016
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Rensa bäcken och diket.                                                                               
 • Dränera greenområdet och FW.                                                                   2016
 • Tee 55 och 47 är nyrenoverade 2015 och är spelbara i juni månad.            2017
 • Från 8ans bro till 47ans tee asfalteras L= 70 m.                      2017
 • Green höjs upp ca 30 cm till höger för att få fler flaggplaceringar.
 •  

Röd 10

 • Tee 47 torvas av och jämnas till och breddas åt vänster.                              2014
 • Back tee 61 anläggs bakom gul tee.                                                              2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Ny stentrapp anläggs vid 47 ans tee.                                                            2014
 • Tee 41 på befintlig tee.                                                                                  2015
 • Gräsarmering bör läggas på 55ans tee vid stentrappan.                               2014
 • Förbättra det blöta området mellan greenen och vägen längs berget.        2014
 • Ev. lägga en ytvattenbrunn vid greenkant, för att leda bort vatten som annars blir stående på greenen under vintern.                                                    2014
 • Asfaltering från backen runt green mot 11 ans FW L = 100 m.                    2016
 •  

Röd 11

 • Back tee 61 anläggs 60 m bakom 55 ans tee                                                2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Greenområdet mot 12ans tee dräneras.                                                        2016
 • H-FW buker reduceras med 30% främst till höger och i djupled.
 • Green lyfts upp 40-60-cm på höger sida för att möjlig göra fler flaggplaceringar.
 • Bortesta bunkern läggs igen.  
 •  
 •  
 •  

Röd 12

 • Fylla upp svackan som har bildats mellan gabbionerna och gul tee.         2018
 • Fylla upp svackan vid kulvert.                                                                        2018
 • Back tee 61 är befintlig.                                                                                2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Rensning av diken.                                                                                         2014
 • GB byggs om med Capillary Concrete .
 •                                                                 

Röd 13

 • Back tee 61 anläggs bakom 12 ans green.                                                    2018
 • En liten häck eller rododendron planteras vid back tee.                              2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen.                                                     2015
 • Den 3:e V-FW bunkern läggs igen.
 • Båda H-FW bunkrarna minskas med 30% på höger sida.
 • GB byggs om med Capillary Concrete. Och miskas med 30% i vänstra del. 
 •  

Röd 14

 • Back tee 61 läggs rakt bakom tee.                                                                2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen.                                                     2015
 • En liten häck eller rododendron planteras vid back tee.                              2018
 • Ruffen klipps bort några meter, till vänster framför 47 tee.                        2014
 • Dränering av höger bunker.                                                                           2018
 • Tee 55 och 47 är renoverade 2015 och är spelbara i juni månad                 2017
 • Bortersta bunkern läggs igen sluttningen mot ruff görs till forgreen.
 •  

Röd 15

 • Torva av och jämna till 47ans tee.                                                                 2015
 • Back tee 61 anläggs bakåt ca 50 m.                                                              2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Ruffen på vänster sida vid greenområdet klipps bort en maskinbredd.       2014
 • Tee 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad                                2017
 • H-FW bunker bortre halvan läggs igen.
 • H-GB reduceras med 30% i djupled i bortre ändan.         
 •  

Röd 16

 • Back tee 61 på nybyggd tee.                                                                         2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • FW. Bör klippas närmare tee ca 10 m.                                                          2015
 • Tee 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad                                2017
 • V-GB bunker längst bort läggs igen.
 • H-GB den med hög kant stagas upp. 
 •  

Röd 17

 • Back tee 61 anläggs på berget bakom gul tee. Hålet blir 484 m.                  2018
 • Tee 55 på befintlig tee.                                                                                  2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Till höger om green på semiruffen bör det höjas upp med jord (blöthål).   2014
 • Rensa diket.                                                                                                   2014
 • Tee 55 och 47 är renoverat 2015 och är spelbart i juni månad                    2017
 • V-GB med kulle bakom läggs igen.
 •  

Röd 18

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2018
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2015
 • Ombyggnad av green med bredare forgreen där det är för mycket lutning.
 • Eventuell ombyggnad av green.  
 • H-GB byggs om med Capillary Concrete.                                                         
 •  
 •  
 •  

Blå 1

 • Back tee 61 på befintlig tee.                                                                          2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på bergklacken.                                           2018
 • Bättre dränering på FW.                                                                                2017
 • Grävning av dike till höger om den asfalterade backen ner mot 12ans sjö.2014
 • V-GB läggs igen. Skapa sluttande finklippt yta från green.
 •  

Blå 2

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs till höger om dammen.                                                         2018
 • Dammens vatten rinner ut och bör tätas.                                                     2015
 • Dränering vid 47 tee ner i dammen.                                                            2018
 • Asfaltering från 2ans FW till 3ans FW L = 332 m.
 •  

Blå 3

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • Borttagning av träd till höger på bergssluttningen.                                       2017
 • Rensning av sjön och bäckar.
 • V-FW bunker läggs igen/redcera.
 • GB läggs igen. Skapa bollavrinning genom fall och klipphöjd.                                                                          
 •  

Blå 4

 • Back tee 61 på befintlig tee.                                                                          2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • Rensning av bäckar och diken.
 • Asfaltering från FW till 6 ans 55 tee och till 47 ans tee L = 460 m                                                                    

Blå 5

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på ruffen.                                                     2018
 • GB läggs igen.

 

Blå 6

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • Rensning av bäck och dike.
 • H-FW bunkrar läggs ihop till en stor.                                                                                  

Blå 7

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                               2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • En ny bro placeras närmare 7 ans green över till/mot 8 ans tee                  2016
 • V-FW bunkrar lägg ihop till en stor. Reducera bredden.
 • Asfaltering från bro mellan 7 an till 8 ans FW L = 257 m.

Blå 8

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • V-FW bunker läggs igen.
 • GB bakom green läggs igen.
 • Asfaltering från 8 ans green till anslutning vid 3 ans tee L = 115 m.  
 •  
 •  
 •  

Blå 9

 • Back tee 61 på befintliga tee.                                                                        2015
 • Tee 55 på samma tee.                                                                                   2015
 • Tee 47 på befintliga tee.                                                                                2015
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.                                                          2018
 • Tee 55 har renoverats 2015 och är spelbart i juni månad                            
 • Asfaltering från vägen ner mot 9 ans FW L = 75 m.

 

 

 

 

 

 

Övningsområde.

 • Övningsområde Ca 4000 kvm. Utformas med bunkrar och greenområde i samråd med vår pro och greenkeeper samt bankommite´n.                                          2015
 • I övningsbunkrarna som fylls upp med ny sand och som medlemmarna

kan provslå och kan godkänna som vi sedan kan använda på banans bunkrar. 2015

 • Uppsättning av skyddsnät runt övningsområdet.                                         2016
 • Uppsättning av rangenät mot 18 FW.                                                           2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler arbeten som också diskuterades och som berör större delar av banan var:

 

 • Ny kulvert från damm på blå 2:a till gul 9:ans damm?                                  
 •                                
 • Översyn av vägar runt banan för golfbilarna och ev. asfaltering av vissa bitar                                                                       
 •  
 • Översyn av befintlig bevattning på FW Gul/Röd.

                                                                                   

 

 

 • Plantering av små häckar eller rododendronbuskar? Eller växter som planteras och rekommenderas av experthjälp.                                                                        2014/15
 •                                
 • Nerklippning samt att glesa ut ruffen enligt önskemål.                                2014
 •  
 • Vildsvins stängsel?                                                                                         
 •  
 • 2 nya hål på blå bana enligt skissritning. Bordlagd fråga.                       (Framtiden

 

 • Bunkersanden bör bytas ut till den sand som sandutredningen har kommit fram till, när någon bunker skall renoveras

 

Efter möte med styrelsen den 2013-12-09

Reviderad den 2017-08-13

 

Vid pennan: Åke Rönnblom.