GolfbilarAVGIFT 18 HÅL

450:- 

Gäst med läkarintyg 350:- 

Medlem med läkarintyg 200:- 

AVGIFT 9 HÅL

100 :- rabatt på ordinarie pris

Du bokar din golfbil på: 0523-52302

 

 

 

VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

FORDONETS BRUKANDE
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff, ej oklippt ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.

Medlemmar med läkarintyg kan lösa ett 10-kort för 1,500:-.
Kortet gäller endast innevarande säsong och innebär att ej utnyttjade rundor inte kan överföras till nästa säsong.
Vädret påverkar INTE antalet ronder.

Med reservation för att dåligt väder och banans kondition, kan leda till golfbilsförbud.
Vår Course Manager kan med kort varsel införa bilförbud.