Måndagen den 29 mars 9.00 startar
årets första gröna kortkurs.

 

 

Kurserna pågar varje måndag till onsdag eller fredag till söndag
klockan 9.00 - 12.00.

I kursavgiften som är 1 700 kr ingår även en teoribok.

Vårens kursdatum hittar du i schemat till vänster i datorn eller ovan i telefonen.

För anmälan och info kontakta

PGA - Pro Lars Jagetun

0708-516167 

lars.jagetun@telia.com