Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas till BankGiro 5345 - 00 60
Uppge namn, adress, personnummer och email

Medlemsavgiftens storlek

 

Träningsavgifter

Säsongsavgift för vår/sommar/höst 500 kr
Betalas till BG 177-8208
(Observera att det är olika PG/BG för de olika inbetalningarna)

Avgift för vinterträning meddelas separat

För att få delta i träningen krävs att både medlemsavgift och träningsavgift är betald
Då kan man även hämta ut ett rangekort med fria bollar
En depositionsavgift tas ut på 50 kr första gången samt om man har tappat bort sitt kort

 

Lägeravgift

Alla läger sker till självkostnadspris
Pris meddelas före aktuellt läger