Vill Du börja arbeta hos oss?

Vill du vara med och utveckla framtidens golfklubb

tillsammans med oss? 

 

Sotenäs GK söker Klubbchef

 

Golfsäsongen börjar tidigt och slutar sent

Sveriges saltaste vatten

Solen går ner i Västerhavet vid Smögenkusten

Njut av havets delikatesser

En bygd i stark utveckling

En fantastisk golfbana

Livskvalitet!

 

Det är vad vi erbjuder dig som vill vara med på en spännande resa där vi tillsammans utvecklar för framtiden. 

Klubben bildades 1987 och har ca 1200 medlemmar. 

Anläggningen består av 27 hål, fördelat på tre nio-hålsslingor. 2017  öppnades det nya klubbhuset som även innehåller ett hotell med 17 gästrum och konferensrum.

Banan håller mycket  hög kvalitet och bedöms av många gäster såväl som medlemmar som en av de främsta i Västsverige.

Vår tränare Lars Jagetun driver sedan mer än tjugo år Lars Jagetuns Golfskola. Sedan fem år sker det i samarbete med Sotenäs GK. Till Golfskolan kommer deltagare förutom från Sverige, främst från Norge.

Verksamheten drivs i Sotenäs Golfklubb och det helägda driftbolaget  GISAB. Den sammanlagda omsättningen uppgår till ca 20 mn kr och balansomslutningen till 40 mn kr.

Mitt i Bohuslän ligger Sotenäs kommun, med kända samhällen som Bovallstrand, Hovenäset, Hunnebostrand, Kungshamn, Malmön, Väjern och Smögen.

Med vårt läge, 13 mil från Göteborg och 20 mil från Oslo ligger vi nära två storstadsregioner.

 

Vi söker:

Dig som är engagerad, entusiasmerande och en god ledare med hög social kompetens.  Du sätter laget  före den enskilde medarbetaren. Du är drivande när det gäller att utveckla golfen utifrån de nya krav och förutsättningar  som ständigt förändras.  Du är både entreprenör och förvaltare. Du har kompetens inte bara för att driva en golfklubb utan även den  totala affärsverksamheten där golfen är en del. 

Du har god kunskap och erfarenhet från

•Ekonomi

•Administration

•Ledning

•Marknadsföring

Du skall som direkt underställd styrelsen verka i enlighet med Sotenäs  Golfklubbs mål och vision.

Du är ansvarig för den löpande verksamheten enligt ”Befattningsbeskrivning för klubbchef” som översänds efter önskemål.

 

Övrigt

Har du frågor är du välkommen att kontakta klubbens vice ordförande,

Michael Rung, tel  070 282 24 97

 

Välkommen med din ansökan, innehållande CV, referenser samt löneanspråk till

michaelrung@hotmail.com