Hjärt- lungräddning

Sotenäs Golfklubbs mål är en hjärtsäker golfbana

 

 

 
Det innebär bl.a. att all personal och nyckelpersoner
har utbildning i HLR (Hjärt-lungräddning) där det
ingår hur man använder en hjärtstartare.

Även alla klubbmedlemmar erbjuds denna utbildning.
Kontakta Monica Hansson.

 

 

                   

                             

                     Hjärtstartaren är placerad på toaletten som
                     finns på gaveln till Golfshopen.
                    

 

 

 

 

 

 

Vid plötsligt hjärtstopp på Sotenäs GK

  • Larma 112
  • Starta HLR

Ring 0523-523 02 Tryck 1 och be om en hjärtstartare
eller hämta hjärtstartaren vid toaletten på golfshopens gavel.

Följ instruktionen som hjärtstartaren ger.
Fortsätt med HLR till ambulansen kommer.

 

 

 

 

 

                      HLR-utbildning sker i samarbete med
                     Sotenäs Hjärt-lungförening.