Träningstider

Under denna tiden använder vår PRO sig av övningsområdet för sin golfskola. Under dessa tider kan det vara begränsat med utrymme för övriga att komma åt träningsområdet.