Paragolf på Sotenäs

Sotenäs Golfklubb har beslutat att, under överskådlig tid och inom ekonomiska ramar, utveckla klubben mot en mera handikappvänlig idrottsplats.

Detta innebär att vid planering av all ombyggnad och nybyggnation skall vi skapa förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning skall kunna utnyttja vår anläggning.

Vi skall ha en målinriktad kommitté som håller sig uppdaterad med det senaste inom golfens utveckling i handikappsfrågor.

För att klubben skall kunna utvecklas i rätt riktning inom en inte allt för lång framtid, ska klubben söka stöd och hjälp från bidragsfonder och andra föreningar .

Klubben skall i allt verka för att samtliga medarbetare är införstådda med vikten av att sträva mot samma mål.

Klubben beslutade att vid nyrekrytering av tränare och assisterande tränare skall dessa ha utbildning för att kunna undervisa handikappade.

 

Läs mer om Paragolfen här! 

Eller ring till Monica Hansson  0730-686113