Opalens enkät 2019

Här följer svaren på Opalens enkät 2019. Det är mycket glädjande att så många tagit sig tid att svara på enkäten, närmare 50%. Som synes är mycket ganska bra, men det finns utrymme för en del förändringar till säsongen 2020. Vi återkommer med dessa.

Kommentarer

Fler artiklar