Höststämma med stark framtidstro

 

Ett 70-tal medlemmar hade samlats när 2016 års höststämma hölls den 29 oktober i Folkets hus, Kungshamn.

 

 


Ordföranden Michael Sterner öppnade stämman.
Till ordförande för dagen valdes Robert Höij som har erfarenhet av rollen sedan tidigare, liksom dagens sekreterare Pamela Pernald.

Det var en stämma i positiv anda och med stark framtidstro. Efter ett par säsonger som starkt påverkats
av brandkatastrofen år 2015 kan man nu se fram emot 2017 års säsong med nytt klubbhus, restaurang och rumsuthyrning.

 

Ur verksamhetsplanen för 2017 framgår bl a;

  • Driften av nya klubbhuset planeras i samråd med restauratör och pro
  • Golfvärdprogrammet fortsätter
  • Fortsatt satsning på juniorverksamheten
  • Utbyggnad av reningsverk
  • Tillbyggnad för slipmaskin (klippcylindrar till gräsklipparna)
  • Översyn av bevattningen

 

 

Trots att det är en återhållsam budget för 2017 skall banan hålla samma höga standard som tidigare enligt Åke Rönnblom. Backen från nian på blå bana skall asfalteras i höst. Bunkerrenovering, uttunning av ruff skall göras och övrigt enligt skötselplan.

Bengt-Arne Björlin redogjorde för läget i byggprojektet som löper enligt plan. Ett särskilt tack riktades till vår byggkonsult Björn Wångsell som lägger ner ett stort arbete som bl a kvalitetsansvarig.

 

 

Claes Lindqvist informerade om det nya reningsverket för vattenförsörjningen. Enligt Claes kommer vi att få så bra vatten att vi kan byta namn till ”Önna brunn”.

 

 

Kassören Lennart Hansson redogjorde med sedvanligt pedagogisk finess för budgeten.
En höjning av medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar med 300 kr/år klubbades igenom utan kommentarer. Trots höjningen ligger vi lägre än klubbarna i närområdet (2016 års avgifter).

Lars Östman informerade om att samarbete inom handigolf skall inledas med BDGF (Bohuslän-Dals Golfförbund).

Röstning genomfördes enligt valberedningens förslag. Enda förändringen mot tidigare är att Roger Sjöblom går in som ny styrelseledamot efter Kersti Nilsson som avböjt omval.

Michael Sterner tackade Kersti Nilsson för det arbete hon gjort inom styrelsen med bl a hemsidan med även inom Opalgolfen vid sidan om styrelsearbetet.

Då inga propositioner eller motioner inkommit tackade Robert Höij för intresset och avslutade stämman.

                                                                                    
                                                                                    Budget
2017

                                                                                    Verksamhetsplan 2017

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubben tar över driften av krogen 2018-11-08
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
OPALENS enkät 2018-09-26
OPALENS enkät 2018 2018-09-26