Ordinarie stämma 2017-10-28

Ett 60-tal medlemmar deltog vid stämman som hölls i det nya klubbhuset. Lars Andersson valdes till ordförande och vid sin sida hade han Pamela Pernald som sekreterare.

Ett 60-tal medlemmar deltog vid stämman som hölls i det nya klubbhuset. Lars Andersson valdes till ordförande och vid sin sida hade han Pamela Pernald som sekreterare.
Klubbens ordförande Michael Sterner redogjorde för verksamhetsplanen år 2018. Arbetet med den slutliga finishen på klubbhuset fortsätter. Golfvärdsprogrammet kommer att kompletteras med marshalls på banan för att se till att spelet på banan snabbas på.
Juniorverksamheten skall fortsätta att utvecklas under ledning av Lars Jagetun.
Åke Rönnblom redogjorde för den nya Masterplanen som sträcker sig fram till 2022.  Där det framförallt är asfaltering och bunkerrenoveringar som ligger närmast. Renovering av tees och uttunning av ruff är också arbeten som kommer att utföras.
Avgående kassören Lennart Hansson redogjorde för klubbens finanser och resultat samt budget. Trots klubben goda resultat så behöver likviditeten bättras på och en höjning av medlemsavgifter med 300 kronor föreslogs och beslutades av stämman. Trots höjningen har vi ändå bland de lägsta om inte allra lägsta avgiften i distriktet. Detta med 27 hål. De flesta andra klubbarna kommer även att höja inför år 2018.
En ökad satsning av på marknadsföring skall ske.
Nya i styrelsen är Hanna Stranne och Rickard Rönnblom.
Vid vårstämman år 2018 kommer styrelsen att redovisa vilka åtgärder som införs för att stävja bokningar på banan utav medlemmar som inte kommer till spel och ej heller bokar av sin tid. Detta medför stora förluster då banan inte blir tillgänglig för t ex greenfeegäster.
Efter stämman avslutats avtackades Lennart Hansson med blommor och stående applåder. Lennart har under många år varit en stor tillgång för klubben, inte minst genom det sätt på vilket han svarat för ekonomin.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Opaljul 2017-12-18
Höststämma 2017 2017-12-01
Opalavslutning 2017 2017-10-06
Opalenavslutningen 2017 2017-10-06
Prisutdelning för augusti 2017-09-01