OPALENS enkät

Vi skickade vecka 37 ut en enkät till 158 personer som deltagit i Opalens aktiviteter. Två mejl kom i retur, vilket innebär att vi har nått ut till 156 Opalare. Tills idag 26 september har vi fått in 96 svar, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 60%, fantastiskt tycker vi! Vi kommer nu att sätta oss ner och jobba med era svar för att göra Opalen ännu mer som ni vill ha den.

Kommentarer

Fler artiklar