OPALENS enkät

Vi skickade vecka 37 ut en enkät till 158 personer som deltagit i Opalens aktiviteter. Två mejl kom i retur, vilket innebär att vi har nått ut till 156 Opalare. Tills idag 26 september har vi fått in 96 svar, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 60%, fantastiskt tycker vi! Vi kommer nu att sätta oss ner och jobba med era svar för att göra Opalen ännu mer som ni vill ha den.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubben tar över driften av krogen 2018-11-08
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
OPALENS enkät 2018-09-26
OPALENS enkät 2018 2018-09-26