Uppstart för Handigolf på Sotenäs GK!

Under helgen var Sotenäsbor med funktionshinder inbjudna till en prova på dag. Här är Lars Jagetun i full färd med instruktioner. Ungdomar från BDGF Handigolf hade läger på klubben. Det var en lyckad helg! Monica, Rita och Lena

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Klubben tar över driften av krogen 2018-11-08
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
Opalens avslutning 2018 2018-10-04
OPALENS enkät 2018-09-26
OPALENS enkät 2018 2018-09-26