Uppstart för Handigolf på Sotenäs GK!

Under helgen var Sotenäsbor med funktionshinder inbjudna till en prova på dag. Här är Lars Jagetun i full färd med instruktioner. Ungdomar från BDGF Handigolf hade läger på klubben. Det var en lyckad helg! Monica, Rita och Lena

Kommentarer