Nytt klubbhus

 

     Entrén till nya klubbhuset.

 

    Väl inne i klubbhuset möts vi av vår nya
    medarbetare Åsa Lorentsson.

 

 Måndagsklubben har haft mycket att stå i.
 Här bygger man en altan vid puttinggreenen.

 

 

     Inomhus har alla möbler monterats, både sängar, bord,
     soffor, garderober mm.

 

 
Här ser vi ett dubbelrum.
En stor fin bild från banan fungerar som sänggavel.

 

 

     Hotellets svit är perfekt att boka för grupper
     som gästar oss.
     Då har man en egen salong att träffas i.

 

     Restaurangen har smygstartat lite.
     Styrelsen passade på att överlämna blommor
till Patrik Jansson från Göstas Fisk som kommer
att driva golfrestaurangen.

    

 

Matsalen känns än så länge lite kal och opersonlig.
Detta ska dock ändras på till invigningen. Den kommer då att vara mycket mer utsmyckad och ombonad.

 

 

 

 

Lägesrapport vecka 1-2 2017

Alla som spelar golf vet att goda nyheter blandas med mindre goda. Det gäller även när man bygger klubbhus.

 Vi börjar med de mindre goda. Under stormbyarna som drog fram i början av veckan blåste ett par takkupor av. Träd och flaggstänger vid övningsrangen blåste även ner.

 Även om vi är vana att inte få ha våra saker i fred är det ändå alltid lika tråkigt när det händer. Nyligen tog man sig in i klubbhusbygget genom att slå sönder ett fönster och väl inne stals skruvdragare, slipmaskin och dammsug.

Nu till det som är trevligare. Det snurrar för fullt på bygget. Man börjar ana hur det kommer att se ut. Väggar sätts upp, ledningar för el och vatten dras, det spacklas och målas. Enligt Johan håller tidsplanen och han tror på invigning i april.

 

 

 

Här kommer snart den nya kocken härja.

Restaurangen har fått sitt innertak på plats.

Fasaden börjar ta form.

 

 

Omkullblåsta träd och flaggstänger

 

 

Reningsverket för vatten

 

 

Färskvattentank

 

 

Köksväggarna på plats

 

 

Blivande omklädningsrum

 

 

Restaurangen mot entré och omklädningsrum

 

 

Entréväggen spacklas

 

 

Ledningar för el och vatten

 

 

Målning av undertak till balkongerna

 

 

Del av ventilationen

 

 

Gästrum med badrum

 

 

Det krävs en hel del byggställningar. Inte minst för att garantera säkerheten för byggnadsarbetarna.

 

 

 

 

 

 

Lägesrapport v, 49-50

Värme i huset

De senaste två veckorna har det hänt en hel del. Bl a är huset nu tätt med alla fönster på plats. I och med detta har man kunnat koppla på värme. Självklart är det så mycket behagligare att arbeta när man slipper kyla och blåst. Mellanväggar och isolering börjar komma på plats.

Markarbeten har gjorts  för att skapa  plats för reningsverket. Detta skall placeras i sluttningen norr om vägen mellan shopen och klubbhuset.

Måndagsklubben har kaklat utrymmet för den nya vattentanken.

 

 

 

 

Fönstren på plats

 

 

 

Reglar till mellanväggar

 

 

Restaurangen

 

 

Entrén

 

 

Här skall reningsverket placeras (Röd 11 i bakgrunden)

 

Nästa lägesrapport hoppas vi kunna leverera vecka 2 2017.

 

 

 

Lägesrapport vecka 48

Bygget börjar ta form även invändigt

Under veckan påbörjades montering av fönster. Ännu har man inte fått samtliga leveranser pga restnotering men hoppas att de sista kommer under vecka 49.

Utmärkning av var väggarna skall placeras och montering av reglar pågår. Man börjar få en uppfattning om hur det kommer att se ut även invändigt.

 

 

 

Innervägg i restaurangen

 

 

Här skall det bli boenderum mot banan

 

 

 

Vindsvåningen på 280 kvm med plats för bl a ventilation och förråd

 

 

 

Korridoren på plan 2

 

 

 

Plan 1 där det skall bli bl a kansli, reception, kök, restaurang

och omklädningsrum

 

 

 

 

 

Lägesrapport vecka 47

 

Publicerat 2016-11-29

 Yttertaket har täckts med takpapp och isoleringen av taket har påbörjats. Samtidigt har förberedelser gjorts för att sätta in fönstren.

 

 

Tisdagen den 29 november kommer de första på plats. Så snart alla har monterats är hela byggnaden tätad för väder och vind. Inte minst kan det bli skönare att arbeta då om yttertemperaturen börjar sjunka.

 

 

Under veckan börjar också reglar för mellanväggarna att komma på plats.

Lägesrapport vecka 46

Publicerat 2016-11-22

Snön som ställde till det för ett par veckor sedan medförde inga större problem. Det krävdes en del snöskottning för att arbeta vidare. Under veckan kom råsponten som är underlag för yttertaket på plats. Likaså första delen av ytterväggarna. Om ett par veckor skall fönstren monteras. Därefter är huset tätt vilket underlättar arbetet inomhus

 

Taklagskransen på plats

 

Onsdag den 16 november, kunde Johan hänga upp taklagskransen på plats. Detta firades med smörgåstårta till lunch.

 

Blivande restaurang, reception, kansli m m

 

Måndagsklubben arbetar för fullt med att bygga in vattentanken på 7,5 kubikmeter . Den skall säkerställa att det alltid finns tillräckligt med vatten vid toppförbrukningen under morgnar och kvällar. 12 kubikmeter per dygn uppskattas förbrukningen till.

 

 

 

Lägesrapport vecka 45

 Publicerat 2016-11-14

I måndags morse när arbetet startade igen var det ett helt nytt läge. Snön som föll under helgen täckte hela bygget under ett decimetertjockt snötäcke.
Som vi skrev i förra rapporten hade snön gärna fått vänta en vecka. Nu fick man börja med att skotta bort snö för att kunna arbeta.  Arbetet blir ju mera riskfyllt med bl a halkfara. Enligt väderprognosen är varmare luft och regn på väg under helgen och nästa vecka. Förhoppningsvis hinner snön försvinna då.

 

 

Under veckan har taket täckts med råspont så eventuell nederbörd skall inte längre vara något problem.

Här syns andra våningen som kommer att bli boendedel.

 

Vecka 46 påbörjas arbetet med att klä in ytterväggarna. Därefter blir nästa steg att täta huset helt samt montering av fönsterpartier.

 

 

 

 

 

 

 Publicerat 2016-11-07

 

Bygget av det nya klubbhuset följer uppgjord tidsplan

Här syns Johan Hansson som är arbetsledare för bygget

 

Under vecka 44 har bl.a. takstolarna rests.
Vecka 45 påbörjas arbetet med att lägga råspont på takstolarna.

 

På detta skall så småningom yttertaket läggas. I och med att man lagt råsponten kan man arbeta under tak.
Så snön som föll under helgen kunde ha fått vänta en vecka.

 

 

 

 

Positva besked för både arrende och finansiering

 Publicerat 2016-09-04

Det nya arrendeavtalet löpande på 10 år är nu undertecknat av parterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har enhälligt beslutat att föreslå Kommunstyrelsen
att lämna förslag till Kommunfullmäktige att teckna borgen för ett belopp på upp till 6 Mkr för
finansiering av det nya klubbhuset.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut den 22 september.

Styrelsens bedömning är att genom detta skall erforderlig finansiering kunna erhållas.


Därför är det viktigt att delta i förlagslånet

Efter ett sannolikt positivt besked i Kommunfullmäktige skall frågan om banklån behandlas.
Det innebär att det troligen inte kan ske utbetalning förrän tidigast under under oktober månad.
För att klara likviditetsfrågan fram till dess och undvika förseningar med byggnationen är det därför
av största vikt att medlemmarna medverkar för att lösa en sådan övergångsfinansiering.
Så snart full finansiering är klar är avsikten att återbetala förlagslånet.

Har du inte redan anmält dig för att teckna förlagsbevis så gör det nu!

 

 

Bygget igång efter säsongen

 Publicerat 2016-09-04

Nu har bygget kommit igång på allvar. Reglar har kommit på plats och man kan, med lite fantasi, börja ana hur det komer att se ut.

 

 

 

 

 

 

 

Bottenplattan gjuten

 Publicerat 2016-07-23

Nu är bottenplattan till det nya klubbhuset gjuten.
Den ska ligga och bränna över sommaren.
Det har varit ett intensivt arbete under försommaren med att riva den gamla plattan och gjuta den nya. 

Många stora lastbilar har varit tvugna att passera genom området men alla har visat stor hänsyn. En stor eloge till alla lastbilschaufförer som lotsat sina stora ekipage bland alla människor, golfvagnar och golfbilar.

                                                                                                                    När säsongen är över sätter bygget av det nya kubbhuset                                                                                                                         igång. 

 

Arbetet med nytt klubbhus påbörjat

 Publicerat 2016-06-06

Nu är arbetet igång med att riva den gamla plattan. Därefter kommer vi att gjuta en ny platta som vårt nya klubbhus kommer att vila på.

Under sommaren blir det ett uppehåll i arbetet men efter säsongens slut sätter bygget igång på allvar.

 

 

 

 

Vårstämman


Ulf Svensson informerade om byggprojektet på vårstämman.
Projektet kan uppdelas in i fyra huvudområden, bygglov, arrendet, försäkringsersättning och finansiering.

Se PowerPoint presentationen här.

 

 

Bygglov beviljat för nya klubbhuset

Publicerat 2016-04-29

Allt arbete som lagts ned på att få till stånd ett nytt klubbhus börjar så sakta ge resultat.
Byggnadsnämnden i Sotenäs kommun beviljade den 21 april bygglov på den ansökan som lämnades in
i september 2015.

Vad har hänt i processen fram tills idag?
Här följer en kort sammanfattning av vad som skett hittills. Arbetet har huvudsakligen handlat om fyra huvudpunkter,
- bygglov
- arrendeavtal
- försäkringsersättning
- finansiering

Bygglov
Sommaren 2015 ägnades åt planering av ansökan om bygglov, placering, utformning, VA-frågor, framtagning
av ritningsunderlag m.m.
Ansökan om bygglov för klubbhus i två våningar med rum för  boende inlämnades  i september.
Normal handläggningstid är 10 veckor men kan ta upp till 20 veckor.

Sep-okt 2015 anbudsförfrågan lämnades till  3 byggföretag.  KJ Bygg Munkedal lämnade förmånligaste
anbudet på ca 22 mkr.

I oktober 2015 överklagade en markägare ansökan om bygglov vilket senare avslogs.
Godkännande har erhållits för vatten och avlopp.
21 april 2016 beviljades ansökan om bygglov.

Målet är att gjuta bottenplattan innan semestrarna, bygget påbörjas efter sommaren.
Invigning till påsken 2017.

Arrendeavtal
Förhandlingar har inletts men är ännu ej slutförda, vi vill ha längsta möjliga arrendetid, nuvarande går ut 2017
och är uppsagt. Nås ingen överenskommelse går ärendet till Arrendenämnden (Göteborg)

Försäkringsersättning
Ej slutligen avgjord. Förhandlingar pågår.

Finansiering
Underhandskontakter sker med banken. För den slutliga kreditprövningen krävs beslut
angående kommunal  borgen, dels för att täcka skillnaden mellan egen insats och lånebehov,
även räntenivån påverkas av ev kommunal  borgen. Arrendefrågan måste vara löst.
Det totalt disponibla beloppet är egen insats (försäkringsersättningen) och beviljade lån.

Ansökan  om kommunal borgen på 10 mkr avslogs av Kommunstyrelsen i april 2016. Styrelsen beslutade därför att återkalla ansökan innan den skulle behandlas i Kommunfullmäktige. En ny ansökan på lägre belopp har inlämnats.

Erhålls inte tillräcklig finansiering byggs ett plan förberett för senare påbyggnad.

 

 

 

Provisoriska lokaler 2016

Publicerat 2016-03-19

 

Nu har den provisoriska restaurangen kommit på plats

 

 

Här syns köksdelen och omklädningsrummen.
En del arbete återstår för Måndagsklubben som ska bygga ramper så att det blir lättare att ta sig in.

 

 

Kiosken är flyttad över vägen och kommer att fungera som tävlingsbod under 2016