Förlagslån

Var med och teckna förlagsbevis avseende förlagslånet!

Anmälan till att delta i förlagslånet pågår för fullt. Många medlemmar har redan gjort detta.
För att nå målet på minst SEK 4 mio är det viktigt att så många som möjligt medverkar.

Ditt deltagande är viktigt för att vi skall kunna säkerställa
att vi har ett nytt klubbhus på plats våren 2017.

 

Anmälningsblankett