Styrelse

Bruno Hedlund

Ordförande

Michael Rung

Vice ordförande

Kati Bengtsson

Sekreterare

Unni Ströberg

Hanna Stranne

Kassör

Åke Rönnblom

Bana och anläggning

Ulf Svensson

Information och marknad

Björn Wångsell

Anders Främberg