Styrelse

Michael Sterner

Ordförande

Bengt-Arne Björlin

Vice ordförande och Marknad

Pamela Pernald

Sekreterare

Hanna Stranne

Kassör

Åke Rönnblom

Bana och anläggning

Ulf Svensson

Information och marknad

Claes Lindqvist

Sponsorer och Miljö

Richard Rönnblom

Idrottsrådet