Styrelse

Michael Sterner

Ordförande

Bengt-Arne Björlin

Vice ordförande

Pamela Pernald

Sekreterare

Lennart Hansson

Kassör

Åke Rönnblom

Bana och anläggning

Ulf Svensson

Ledamot

Claes Lindqvist

Suppleant