Valberedning

Henrik Roderhult, sammankallande
Tel: 070-844 30 34
henrik.roderhult@newsec.se

Linda Palle Thorsen
Tel: 072-203 23 74
palle.thorsen@telia.com 

Rune Jonsson
Tel: 070-939 04 55
runejonsson1942@yahoo.se

 

Revisorer

Lars Bergman, revisor
Tel: 073-506 54 82

Yngve Andreasson, revisor
Tel: 070-562 95 95

Jan Fager, revisor suppleant
Tel: 070-511 84 81
 

Kenny Thärnström, revisor suppleant
Tel: 070-917 00 44