BRUTTORESULTAT från Nolhotten på Torreby GK den 7 maj

LAGRESULTAT

NETTORESULTAT

Plac

Förnamn

Efternamn

Klubb

Score

Poäng

1 Rolf Steen Sotenäs Gk. 84 15
2 Svein Lund Strömstad  Gk. 86 14
3 Bertil Blomqvist Fjällbacka  Gk. 86 13
4 Sven-Gunnar Jacobsson Mjölkeröd  Gk. 90 12
5 Per Fagerberg Torreby  Gk. 91 11
6 Stig Jerlock Strömstad  Gk. 92 10
7 Terje Lillenes Strömstad  Gk. 92 9
8 Per Henriksson Fjällbacka  Gk. 93 8
9 Jan Qvillby Fjällbacka  Gk. 93 7
10 Inger Lundberg Fjällbacka  Gk. 94 6
11 Arne Magnusson Strömstad  Gk. 94 5
12 Kenneth Ivarsson Strömstad  Gk. 95 4
13 Bertil Johansson Fjällbacka  Gk. 95 3
14 Bernt Andrèe Sotenäs Gk. 95 2
15 Åke  Lundh Torreby  Gk. 97 1