Opalens målsättning 2018

Sammankallande: Bernth Andreé
Sekreterare: Rolf Steen
Ledamöter: Britt-Marie Andreé, Lena Sigsfors Steen, Margareta Hagbert, Mårten Blomqvist,
Lars-Erik Hagbert, Lars-Erik Lundin, Christer Hultgren.

Opalens syfte är att i första hand ge medlemmar i Sotenäs GK möjlighet till att under tävlingsform ha trevlig social samvaro.

Under 2017 deltog nästan 200 spelare i Opalen och gjorde samanlagt drygt 1200 starter i tävlingen, vilket gör Opalen till klubbens i särklass största aktivitet.

Tävlingsdagar 2018: torsdagar med första start runt 8.oo. 

Tävlingsform: Slaggolf singel i två klasser med start från valfri tee oavsett ålder, detta skall noteras vid anmälan, samt en lagtävling i en klass med kanonstart en gång i månaden med gemensam lunch och prisutdelning för hela månadens tävlingar.

Priser: enligt rekommendationer i Spel och Tävlingshandboken av Svenska Golfförbundet 6.6.2. 
Priserna skall bestå av nyttopriser, plus ett glas till segraren i singeltävlingarna och det segrande laget i lagtävlingarna, samt ett SCR-pris i singeltävlingarna med OPALEN SOTENÄS GK graverat.


”Order of merit” och ”Månadens golfare” är andra prestationer vi kommer att uppmärksamma vid prisutdelningarna.