Verksamhetsberättelse 2014

 

Uppstart
Detta år startade säsongen redan 24 april, en vecka tidigare än föregående år. 50 förväntansfulla golfare mötte upp efter vinteruppehållet.
Gunnel Moberg informerade om regler, både nyheter och sånt som kan behöva repeteras. Därefter fick vi träningstips av vår nye pro Sturla Höskuldsson. Efter en gemensam lunch spelades en scrambletävling över 9 hål.

Tävlingar
Under säsongen har vi haft totalt 18 tävlingar, 17 singel och en scramble. Planen var att vi skulle ha 20 tävlingar. Vi blev dock tvungna att ställa in två tävlingar, den ena efter att vi upptäckt att en annan tävling lagts in i stället och den andra pga dåligt väder.

Vi hade planerat årets resa till Ekarnas golfbana i Grästorp. Dagen före resan fick vi besked från Grästorp att man tvingats stänga banan pga översvämning. Eftersom vi fortfarande hade bra väder i Sotenäs och vår golfbana var ledig flyttade vi tävlingen dit. På morgonen såg det lite mörkt ut på himlen men vi beslutade att starta tävlingen. Första bollen hann inte mer än slå ut förrän ovädret bröt ut med åska och hagel.

Intresset för Opalen är stort. I år har 181 personer gjort 1 053 starter. Detta ger ett snitt på 58,5 deltagare per tävling. Störst är trycket veckorna 26 – 32 då snittet legat på 72 deltagare. 

Spelet har flutit på bra, sista bollen har gått på ca 4½ timma. Startintervallet har hela tiden varit 10 minuter och i 63% av tävlingarna har det övervägande varit 3-bollar. Detta har möjliggjorts eftersom vi i år haft något fler starttider. Vår målsättning är dock fortfarande att ha enbart 3-bollar med 10 minuters intervall.

Under året har två tävlingar spelats på Röd-Blå bana och ytterligare två tävlingar har spelats på eftermiddagen.

Ny HCP gräns för B-klassen
Fördelningen mellan klasserna har varit lite snedvriden med 60% A-klass och 40% B-klass. För att få en jämnare fördelning till nästa säsong har vi följt median-HCP per tävling och beslutat att sänka gränsen för B-klass till 22,4.

Avslutning
Säsongen avslutades den 18 september med en Shot gun och en gemensam lunch. Därefter delades det ut priser både för dagens tävling och för säsongen totalt. Bäst i A-klass under året blev Hans Åsberg med 12 poäng och i B-klass Ingrid Åsberg med 21 poäng.

Det var ingen som hade deltagit i samtliga tävlingar detta år. Dock var det fyra personer som enbart missat en tävling. 
Dessa var Lars Bergenson, Ulf Svensson, Kerstin Malmström och Börje Malmström.

Två vandringspris delas ut årligen i Opalen. Det är Christina och Robert Höijs pris till den manlige spelare som uppnått flest poäng, oavsett klass. Detta pris gick i år till Leif Karlsson. Det andra vandringspriset är Gunnel och Allan Turnbulls motsvarande pris för damer. Detta tilldelades i år Ingrid Åsberg.

Nettot till klubben blev detta år 5 974 kronor

Vi tackar våra sponsorer under året Göstas Fisk, ICA Skeppet, Golfshoppen samt Golfrestaurangen.

Under denna säsong kom vi upp i över 1 000 starter trots att vi tvingades ställa in två tävlingar. Detta visar att klubben har många äldre medlemmar som tycker att detta är en bra form för att komma ut på golfbanan. Låt oss värna om det.

Vi vill tacka alla deltagare i Opalen för en mycket trevlig säsong och önskar på återseende 2015.

 

Kersti och Claes-Olof Nilsson