Återkommande veckotävlingar

Regler för återkommande ”Veckotävlingar” på Sotenäs GK

Om du är ansvarig för en återkommande ”ej officiell” veckotävling på Sotenäs GK, t.ex. Herrgolfen, Damernas Sällskapsgolf, Vingolfen etc.  gäller följande regelverk fr.om. våren 2020.

  • Boka en gruppbokning med så många starttider som du tror att du behöver.

  • Den som ska spela måste ringa upp till kansliet och anmäla sig. Spelaren läggs då in i gruppbokningen med golf-id. En person kan inte vara anmäld mer än en gång per tävling.

  • De tider i gruppbokningen som inte är uppbokade senast 24 timmar innan start, släpps till allmänheten.

  • Tider som är uppbokade men som inte används, kommer att debiteras som en no-show. Den som inte dyker upp blir betalningsskyldig.

  • Om det finns lediga tider i anslutning till tävlingen när den startar, kan dessa tider givetvis användas.