Lokala tävlingsbestämmelser

                                                                                                            Dokument som Pdf 

Anmälan

 • Anmälan är bindande.
 • Anmälningslista anslås i klubbhuset 14 dagar före tävlingen.
 • Anmälan görs till kansliet, på anmälningslistan eller via Min Golf.se
 • Anmälningstid: 12:00, 3 dagar före tävlingen (om inget annat anges).

Antal deltagare

 • Max antal bestäms utifrån spelform.
 • Min antal för hela tävlingen 30 st och för klassen 5 st.

Officiellt hcp

 • Max 36,0 (om inget annat angivits).

Lottning

 • Lottning sker på kansliet.

Startlista

 • Kl 12:00 dagen före tävlingen.
  Anslås på klubbens hemsida, Min Golf.se samt på anslagstavlan.
  Önskemål om tidig/sen start pga särskilda skäl respekteras i möjligaste mån
  inom klassen. Den presenterade startlistan ligger fast.

Efteranmälan

 • Tas emot i mån av plats i den klass spelaren tillhör, mot förhöjd avgift.

Avanmälan

 • Minst 3 dagar före tävlingen till kansliet, tel. 0523-523 02.
  Vid senare avbokning faktureras anmälningsavgiften.
 • Om ingen avanmälan gjorts före tävlingsdagen kan spelaren bli avstängd från tävlingar i nästkommande
  2 veckor enl Spel- och Tävlingshandboken kap 13, samt betala anmälningsavgiften.
  Tävlingskommittén avgör om godtagbara skäl föreligger för att slippa avstängning.

Startavgift

 • Betalas minst 20 minuter före start.
 • Greenfeegäster skall uppvisa betald greenfeebiljett.

Handicap

 • Spelaren är skyldig att informera sig om att rätt hcp finns i GIT samt på scorekortet.
 • Spelare som ändrat sitt hcp mellan anmälan och tävling och därmed ändrat klass ligger kvar i den
  ursprungliga klassen, dock inte med ett högre exakt hcp än den högsta i klassen.

Golfbilar

 • Tillstånd ska uppvisas före start, se Spel- och Tävlingshandboken kap 6.1.4.
  Bilar finns att hyra i golfklubbens regi.

Start

 • Spelare ska infinna sig vid startplatsen minst 10 minuter före start.
 • Spelare som infinner sig inom 5 minuter efter starttid:
       Matchspel: förlust av första hålet
       Slagspel: 2 slags plikt på första hålet
 • Spelare som infinner sig senare än 5 minuter efter starttid:
       Diskvalifikation
       (se Regler för golfspel 2012-2015, regel 6-3)

Mobiltelefon

 • Utrustning som kan ge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.
 • Mobiltelefon får dock användas i följande fall:
  Nödsituationer, för att påkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
       Kontakt med tävlingsledningen, t.ex. ospelbar bana pga regn,
       behov av domare/tävlingsledare mm

Avbrott

 • En lång signal (hotande fara):
  Avbryt spelet omedelbart! Bollen får markeras och lyftas
 • Tre signaler upprepade gånger:
  Avbryt spelet, pågående hål får spelas klart.
 • Två korta signaler upprepade gånger:
  Återuppta spelet
  (se Regler för golfspel 2012-2015, regel 6-8)

Priser

 • Antal priser i resp klass bestäms före tävlingen.
 • Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning.
  Om skäl föreligger, som godkänns av tävlingsledningen, kan ombud utses.
 • Priser som ej utlämnats vid prisutdelningen tillfaller klubben eller sponsorer.
  Endast om priserna är färskvaror går de vidare till nästa pristagare.
 • Om tävlingen eller enstaka klass avbryts pga väderförhållande lottas priserna ut på scorekorten
  (gäller alla typer av priser).