Seriespel - Bohuslän-Dal

 

Sotenäs Golfklubb deltar i seriespel inom Bohuslän-Dals Golfförbund.
Här ges möjlighet för medlemmarna i distriktets klubbar att träffas och spela på varandras banor.

2016 införs en ny klassindelning för att anpassa sig till internationella förhållanden.
Det är herrarna som ändrar sina klasser H35, H45, H55 och H65 till H30, H40, H50 och H60. 

 

Info om BDGF tourerna