Verksamhetsberättelse 2014

Tävlingskommittén (TK) har under år 2014 har bestått av ordförande Gunnel Moberg, Bibi Holgersson,
Pamela Pernald, Bengt-Arne Björlin, Lars Hedvin, Lars Bergensson, Rune Jonsson, Roland Holgersson,
Rikard Rönnblom och Kerstin Jacobsson.

TK har under året haft tre protokollförda möten samt däremellan flera korta möten. TK har ansvarat för
elva klubbtävlingar förutom KM, FS och KM Elit, Junior samt Åldersklasser.

Dessutom hade vi planerat en Texas Scramble under Önnaveckan, men intresset var för svagt. Några ville
ha egna lag, medan några ville ha lottade lag (TK hade enhälligt beslutat ha lottade lag).

Vi ansvarade också för två seriespelstävlingar, H55 inklusive DM och H75 inklusive DM.
Deltagandet under Önnaveckan ökade med fem trots att vi hade en tävling mindre (totalt blev det 741 starter).

Vi har haft 1 424 startande på tävlingarna Till detta kommer KM och KM FS. Vi försökte med en Allhelgonagolf och en Adventsgolf men vädret och banan tillät det inte. Även i år hade vi gemensam prisfest för både KM och Önnaveckan. Mycket uppskattat.

Ett stort tack till alla sponsorer, tävlingsledare och övriga funktionärer, som gjort det möjligt att arrangera årets tävlingar. Rikard Rönnblom tar över som ordförande till kommande säsong och bildar en ny tävlingskommitté.

Gunnel Moberg