4

Par
5
Index
1
Gul
505m
Blå
440m
Röd
440m
Orange
390m

4

Par
5
Index
1
Gul
505m
Blå
440m
Röd
440m
Orange
390m

På 9-Hålsbanan finns hålen 19 till 27

 

  Hål 22

 

Långt par 5, gäller att sätta sig i position, en bäck som slingrar sig hela vänstersidan och som efter trädet korsar fairway. Trädet vill gärna vara i vägen och har stabila grenar. Stor green med lite olika platåer. 2 poäng är bra!