Skötselprogram

En skötselplan är årets planering beträffande underhållsåtgärder såsom gödsling, vertikalskärning, dressning och luftning. Många saker påverkar naturligtvis det i förväg uppställda planen, såsom väder och vind, tidig eller sen vårstart samt speltryck/tävlingar. Stor betydelse har också vilka kostnader som klubbens ekonomi tillåter eftersom de flesta av underhållsåtgärderna är mycket kostnadskrävande. Varje åtgärd vi gör på banan, klippning, dressning, gödsling eller vertikalskärning är en stressfaktor för gräset. Därför kan vi bli tvingade att hålla igen på skötselåtgärderna när gräset befinner sig i en stressad situation, exempelvis vid extrem värme. Här nedan ser ni en kort presentation av de vanligaste skötselåtgärderna och deras betydelse för golfbanan.

 

Vertikalskärning

Är viktig för att stimulera gräsets skottillväxt, tunna ut gräset och skapa en torr och luftig miljö i grästurfen som hjälper til att motverka svampangrepp.

 

Dressning

Bidrar till att få en jämn puttyta och hålla gräsytan torr, luftig och väldränerad. Sanden skyddar och stärker gräsets rothalsar. Det är inte bara greenerna som dressas utan även våra tees och ibland fairways.

 

Luftning

Luftning är en av de viktigaste åtgärderna som utförs på banan. Genom att lufta så tillför man syre till växtbädden för att skapa ett gynnsamt klimat för rötter och mikroliv. Luftning utförs på många olika sätt, spiker, krysstines och stickluftning sker i ytan medan hålpipning med solida pinnar görs på ett större djup. Hålpipning utföres för att ta bort thatch och ersätta med sand. Med thatch menas ett lager av ej nedbrutet organiskt material bestående av rötter, utlöpare, gamla plantor m.m. Dess vattenhållande förmåga kan liknas vid en tvättsvamp.

 

Gödsling

Gödsling utförs för att ge extra näring till gräset men också för att motverka sjukdommar.

 

Daglig skötsel och klipphöjder under högsäsong

Område Höjd Frekvens
Fairway           12 mm 3 gånger per vecka
Semiruff         35 mm 1-2 gånger per vecka
Tee                  10 mm 3 gånger per vecka
Foregreen      10 mm 3 gånger per vecka
Green 3,5 mm 6-7 gånger per vecka
Bunkrar          Krattas       3 gånger per vecka