MASTERPLAN

Reviderad 2020-10-08

Masterplan för 2014-2022

 

Gul 1            

 • Klippning av ruffen till vänster med samma höjd som emellan hål 1 och 18.

 

Gul 2                                                                            

 • Bunkern bakom green läggs igen och finklipps men med ruff nere vid vattnet.
 • Asfaltering från tee till treans tee med anslutning upp till 16 tee L= 465 m.

 

Gul 3

 • H-FWbunkerns bakre del läggs igen. Minskning med 50%.
 • V- FWbunkerns bakre del läggs igen. Minskning med 50%.
 • V- GB gjuts med Capillary Concrete för att staga upp greenkant.

 

Gul 4

 • V-GB läggs igen.

 

Gul 5                                                        

 • Bunkern till höger renoveras och byggs om med nytt bunkertak.

 

Gul 6

 

Gul 7                                                                                                                                             

 • Lägga igen diket med ett 500mm dräneringsrör och fylla över med sand och gräs.

 

Gul 8

 • Byte av utslagsmattan på 41 tee.

Gul 9 

 

Röd 10 

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på bergsklacken.
 • De första FWbunkrarna, en till höger och en till vänster, läggs igen.

 

Röd 11                                                   

 • Greenbunkern nr 2 från vänster och nr 4 läggs igen.

 

Röd 12

 • 47 tee flyttas fram och blir gemensam med 41 tee.

Röd 13                                                                                              

 • Den första och den andra vänstra FWbunkern läggs igen.
 • Den första bunkern till höger läggs igen.

 

Röd 14                                                                                              

 • Den vänstra bunkern reduceras med 75% till vänster.
 • Den övre bunkern reduceras med 75% mot tee 15.
 • 47 tee flyttas fram och blir gemensam med 41 tee.

 

Röd 15                                                   

 • H-FWbunker läggs igen blir en gräskulle.
 • Greenbunkrarna ett och tre läggs igen. Endast bunkern i mitten blir kvar.

 

Röd 16                                                   

 • V-GB längst bort läggs igen.

Röd 17       

 • Till höger om green bör semiruffen höjas upp med jord (blöthål).
 • FWbunkern minskas med 50%.
 • V-FWbunker med kulle bakom läggs igen.

 

Röd 18

 • Den första FWbunkern läggs igen.
 • Eventuell ombyggnad av green.
 • H-GB reduceras 75% mot ettans tee och blir foregreen.

 

Blå 1                                                                             

 • Byte av utslagsmatta på 41 tee.

 

Blå 2                                                                             

 • Tee 41 anläggs till höger om dammen.
 • Asfaltering från tvåans FW till treans FW L = 332 m.

 

Blå 3                                                       

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • Den andra V-FW bunker till vänster läggs igen.

 

Blå 4                                                                             

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • Den första FWbunkern till vänster läggs igen.
 • Asfaltering från FW till femmans tee 55 och till tee 47 L = 460 m                                                                               

Blå 5                                 

 • Tee 41 anläggs lite längre fram i ruffen.
 • De båda greenbunkrarna läggs igen.

Blå 6

 • Den högra FWbunkern läggs igen.
 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.

                                                                                      

Blå 7                                                       

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • V-FWbunker nr två läggs igen.
 • H-GB läggs igen.
 • Asfaltering från bro vid sjuans green till åttans FW L = 257 m.

 

Blå 8                                                       

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • V-FWbunker läggs igen.
 • Den sista FWbunkern läggs igen.
 • GB bakom green läggs igen.
 • Asfaltering från åttans green till anslutning vid treans tee L = 115 m.

 

Blå 9                                                                             

 • Tee 41 anläggs lite längre fram på FW.
 • GB läggs igen.
 • Asfaltering från vägen ner mot nians FW L = 75 m.

 

Fler arbeten som också diskuterats och som berör större delar av banan:                                    

 • Översyn av vägar runt banan för golfbilarna och ev. asfaltering av vissa bitar.
 • Bansträckning byte av blå etta mot röd tia bestämdes.
 • Ändring av tee på 12 och 14. Flytta fram tee 47 till tee 41 bestämdes.
 • Nya teemarkeringar med hålets längd och par/hcp/slag bestämdes.
 • Nya avståndsmarkeringar på tee med hålets exakta längd bestämdes.
 • Arbete med greenbunkrar 3/18.
 • Alla ruffar skall klippas så att man kan hitta bollen.
 • Översyn av befintlig bevattning på FW Gul/Röd.
 • Kvick Fix skall provas i några bunkrar = Gräva en grop ca 1m djup och fylla med grus och sand.
 • Bunkersanden bör bytas ut till den sand som sandutredningen har kommit fram till, när någon bunker skall renoveras
 • Back tee bana 61 är borttagen från masterplanen. Frågan är bordlagd.
 • Två nya hål på blå bana enligt skissritning. Frågan är bordlagd.

 

Efter möte med styrelsen den 2013-12-09

Reviderad den 2020-10-08

Vid pennan: Åke Rönnblom.