Teemarkeringar

Efter genomgång med slopeansvarig i distriktet avråder han på det bestämdaste att använda hektormetersystemet då vi har fyra olika möjliga kombinationer av slingor.
Man får då en fel bild eftersom teesiffran i hektometersystemet skall motsvara banans totala längd.

Att ha olika siffror på tee vid olika banval är mycket förvirrande och då är färg ett mer neutralt begrepp för banans olika utslagsplatser.
Samtidigt kan påpekas att alla banor i Bohuslän har färgmarkeringar på tee och inte siffror.

Beslut har därför tagits om att byta tillbaka till färgtee från att ha varit hektometertee.