Lars Jagetun, PRO på klubben

 

 

Philip Magnusson är assisterande PRO