Hjärt- lungräddning

Sotenäs Golfklubbs mål är en hjärtsäker golfbana

 

 

 
Det innebär bl.a. att all personal och nyckelpersoner
har utbildning i HLR (Hjärt-lungräddning) där det
ingår hur man använder en hjärtstartare.

Även alla klubbmedlemmar erbjuds denna utbildning.
Kontakta Monica Hansson 0730-686113

 

 

                   

                             

                     Hjärtstartaren är placerad på toaletten som
                     finns på gaveln till Golfshopen.
                    

 

 

 

 

 

 

Vid plötsligt hjärtstopp på Sotenäs GK

  • Larma 112
  • Starta HLR

Ring 0523-523 02 Tryck 1 och be om en hjärtstartare
eller hämta hjärtstartaren vid toaletten på golfshopens gavel.

Följ instruktionen som hjärtstartaren ger.
Fortsätt med HLR till ambulansen kommer.

 

 

 

 

 

                      HLR-utbildning sker i samarbete med
                     Sotenäs Hjärt-lungförening.