Kommittéer

På Sotenäs Golfklubb har vi ett aktivt ideéllt arbete i ett antal kommitteér.

I navigationsfönstret till höger hittar du  de olika kommittéerna.