Paragolf på Sotenäs

Sotenäs Golfklubb har beslutat att, under överskådlig tid och inom ekonomiska ramar, utveckla klubben mot en mera handikappvänlig idrottsplats.

Detta innebär att vid planering av all ombyggnad och nybyggnation skall vi skapa förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning skall kunna utnyttja vår anläggning.

Vi skall ha en målinriktad kommitté som håller sig uppdaterad med det senaste inom golfens utveckling i handikappsfrågor.

För att klubben skall kunna utvecklas i rätt riktning inom en inte allt för lång framtid, ska klubben söka stöd och hjälp från bidragsfonder och andra föreningar .

Klubben skall i allt verka för att samtliga medarbetare är införstådda med vikten av att sträva mot samma mål.

Klubben beslutade att vid nyrekrytering av tränare och assisterande tränare skall dessa ha utbildning för att kunna undervisa handikappade.

 

Sotenäs Paragolf träffas på söndageftermiddagarna och tränar, spelar och fikar.

Detta är väldigt uppskattat!

Alla är välkomna!

 

Vi som hjälper till är:

Monica Hansson           0730686113

Rita Hansson                 0703958304

Lena Linder                    0707977349

Helle-Trine Moe-J.         0730731160

Kärsti Gallon                  0707204026

Tomas Åsehäll               0733217130

Lars Jagetun                  0708516167

 

VAD ÄR PARAGOLF?

Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex

  • nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
  • neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

Vår målsättning

  • Rekrytera och integrera funktionshindrade i golfen.
  • Satsa på en handigolfgrupp med olika funktionshandikapp för att skapa goda förebilder för andra funktionshindrade.