Välkommen till Paragolfen på Sotenäs GK

Höstens Verksamhet

Vi träffas som vanligt på klubbhuset för fika kl. 14.30

 

 7 augusti korthålstour Dynekilen

29 augusti prova på dag plus träning

5 september prova på dag plus träning

12 september Tjörns korthålstour

19, 26 september träning

3 oktober träning

10 oktober träning och avslutning

 

Välkomna Rita, Monica, Lena, Helle-Trine, Kärste och Thomas

Paragolfens Minitour

 
Bohuslän-Dal hade bjudit in Paragolfen till en minitour. Sotenäs GK stod som värd den första minitouren i år. 18 spelare från Lyckorna, Dynekilen, Tjörn och Sotenäs kom till start. De spelade två olika banor på vardera 6 hål, max100m/hål.
Det var en strålande dag och Lars Jagetun hade en puttävling där Louise o Jonatan från Sotenäs vann. Alla deltagare fick ett pris som sponsrades av Lars Jagetun.
Med ledare och föräldrar var vi över 40 personer.
Nästa Minitour går på Dynekilen 7 augusti.
 
Monica, Rita, Lena och Helletrine

Minitouren del 2

Den 8 augusti spelades den andra omgången av BDGF's Minitour på Dynekilens korthålsbana. Paragolfare från Dynekilen, Lyckorna och Sotenäs var med och spelade! Det blev en mycket lyckad dag!

Verksamhetsberättelse 2021

Under året har det varit träning 17 ggr ( 10 ggr vår 7 ggr höst) samt 3 minitourer som deltagarna varit med på. Vi träffas söndagar för fika och gemenskap före varje träningen. Under våren då Coronarestriktioner ännu rådde hade Lars Jagetun utbildning som skulle leda till grönt kort. En deltagare sponsrades av kommittéen med klubbor och bag till Jagetuns nedsatta pris. En deltagare gick 9 hål med ledare.

19 juni arrangerade vi på Sotenäs BDGF:s Paragolf minitour. 20 deltagare från Lyckorna, Dynekilen och Sotenäs var med. Med ledare och föräldrar var det 41 st. Vädret var en strålande vacker sommardag.

8 augusti var det minitour på Dynekilen.

12 september var det minitour på Tjörn. Där vann Jonatan Eckert från Sotenäs.

Coronarestriktionerna var borta och vi kunde bjuda in till Prova på dagar. Vid två tillfällen 29 aug samt 5 sept. Tyvärr var det ingen som hade hörsammat inbjudan trots stor spridning av inbjudan och den nya foldern.

10 okt samlades vi för avslutning. Lunch och trevlig gemenskap. Två av deltagarna gick ut 9 hål med en ledare..ö

Ledare under året har varit:

Rita Hansson, Monica Hansson som haft ansvaret samt Kärsti Gallon och Lena Linder.

Helletrine Moe-Johansson samt Anders Gunnarsson har varit med under hösten och vill gärna fortsätta tillhöra kommittén.

Elisabeth Isaksson, Thomas Åsehäll samt Lena Linder avgår. Lena Linder blir däremot deltagare.

Sotenäs Paragolf tilldelades i år Folksams stimulansbidrag på 6.100kr

 

Kungshamn 2021 10 25

Monica Hansson och Rita Hansson