Nolhôtten

 Seriekommitén i Nolhotten har beslutat att ställa in resterande seriespel 2021. Pandemiläget har medfört ett svalt intresse för deltagande. Vi planerar vidare för 2022. Hälsningar Mårten Blomqvist och Lars-Erik Lundin