Supportmedlem
Du som vill ha lite extra och betala lite extra väljer detta medlemskap. Utöver fullvärdigt 27-hålsmedlemskap får du en lektion av vår pro, ett rangekort med 40 hinkar och en greenfeebiljett.

 

  27-hålsmedlem (Fullvärdig medlem)
Du, junior som senior, som vill spela golf fritt på hela anläggningen, hela året och varje dag i veckan väljer detta medlemskap. Som fullvärdig 27-håls seniormedlem kan Du ge dina gäster som spelar i samma boll som Dig 100 kr rabatt på gällande greenfee.

 

  9-hålsmedlem
Du som nöjer dig med att spela 9 hål fritt varje gång väljer denna medlemsform. Under vecka 26 t.o.m. vecka 33 får Du spela 18-hålsbanan efter klockan 15.00. Vill Du spela 18 hål får Du betala 200 kr i greenfee.

 

 Passiv medlem
Du som av någon anledning, studier, sjukdom, utlandsvistelse etc, inte vill spela golf en säsong väljer ett rabatterat medlemskap. Du är medlem i Sotenäs Golfklubb, har rösträtt på klubbens årsmöten, men Du får inte spela golf på klubbens banor.

 

 Summa avgifter 2021

 

 27-hålsmedlem avgift 
Supportmedlem 10.000:-
Seniormedlem 6.800:-
Studerande med CSN-kort 22-25 år 3.800:-
Junior 15-21 år 2.600:-
Junior 0-14 år 1.000:-
   
 9-hålsmedlem 3.800:-
   
 Passiv medlem 1.500:-

 

Alla medlemmar över 25 år i Sotenäs Golfklubb måste ha en spelrätt. Läs mer under "Regler för spelrätt". Vill Du ha hjälp med att skaffa en spelrätt kontaktar Du kansliet, som gärna hjälper till.