Laguttagning Strömstad 13 augusti

 

A-klassen

B-klassen

Lars Bergenson

Mårten Blomqvist

P-I Gustavsson  

Christer Hultgren

Berndt Andree

B-M Andree

Hans Åsberg

Ingemar Ströberg

Rolf Steen

Thomas Åsehäll

Roland Holgersson

Kent Johansson

Benny Linderot

Ingrid Åsberg

Kärstin Jackobsson

Ove Brandin

C-O Nilsson

Lasse Andersson

L-E Lundin

Lena Sigsfors Steen

Lars Rohdin

B-M Holgersson

Christina Guldbrand

Gunnel Moberg

Kommentarer

Fler artiklar