Lars Jagetun ny PRO på klubben

Efter att Sturla Höskuldsson sagt upp sitt avtal med klubben av personliga skäl påbörjades omgående arbetet med att hitta en ersättare. Bland de sökande fanns en som verkade särskilt spännande. Nämligen Lars Jagetun.

Lars är 44 år och har arbetat som golfinstruktör i 25 år. Men innan han gjorde detta på heltid blev det utbildning till civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars CV innehåller även förutom PGA, golfutbildning på olika nivåer.

Intresset för golf tändes i början på 1980-talet på Torreby. Familjen hade och har fortfarande en sommarstuga i Munkedal.

Sedan 1993 har Lars varit anställd som pro på Wittsjö Golfklubb i Skåne. Stort engagemang lades på juniorverksamheten. Detta resulterade i ett SM-guld för juniorer 1998.

Stannar man på samma klubb som pro i över tjugo får det väl tolkas som att alla parter varit nöjda. På frågan varför Lars är intresserad av att fortsätta karriären på Sotenäs Golfklubb är svaret att om man skall byta är det lagom tid att göra detta nu. När så möjligheten dyker upp i det Bohuslän som enda sedan barndomen varit en favorit plats är det en chans att sluta cirkeln.

För att öka utnyttjandet av golfbanan startade han 1994 en tre dagars golfskola med deltagare från olika delar av landet. Den har nu pågått i 22 år med cirka 500 deltagare årligen.

Under vintern har Lars administrerat och lett läger i England, Irland, Skottland, Florida, Spanien och Portugal.

Under intervjuerna har Lars gett en bild av förutom en professionell syn på rollen som pro, en stark drivkraft och ett intresse av allt som rör verksamheten inom en golfklubb. Detta tillsammans med ett affärs- och marknadsinriktat synsätt borgar för ett spännande och givande samarbete.

Vi hälsar Lars välkommen och önskar lycka till!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Älgjakt 2014-09-28
Önnaveckan 2014-08-07
Utbyt med Karlsatds GK 2014-07-23
Mixed Couple 2014-07-17
Midsommargolfen 2014-06-29