Utmärkelsen "Hål of Fame"

Vi i styrelsen vill uppskatta några av klubbens hjältar genom att inrätta Sotenäs GK - Hål of Fame, där medlemmar som gjort mycket stora ideella insatser får välja sitt favoritgolfhål på banan

Åke Rönnblom

hål 8

 

Åke Rönnblom, som valt att ägna sitt vuxna liv åt att göra klubbens grönytor och anläggningar bättre, är först ut att väljas in i vår ”Hål of fame”.

Åke har valt vårt vackra par 3:a nummer 8, som sitt hål och där kommer han att få en liten plakett. Ge gärna Åke din uppskattning för allt arbete han lagt ner för klubbens bästa.

Unni Ströberg

hål 1

Rolf Steen

hål 10