Lokala regler

 

 

Markeringar på banan

Vit out of bounds Regel 27 anges med pinnar eller plattor
Gul vattenhinder Regel 26 anges med pinnar eller plattor
Röd sidovattenhinder Regel 26 anges med pinnar eller plattor
Blå mark under arbete MUA Regel 25  
Blå/Vit MUA: spel förbjudet Bilaga 1  
Svart/Gul 150 m markering Regel 24  

 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och på hemsidan (www.sotenasgolf.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL(om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt(förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.  Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Vid spel på hål 1, är det intern out of bounds på vänster sida av hålet definierat av vita pinnar och vit plattor. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 1. På andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
 2. Vid spel av hål 18 (röd 9), är det intern out of bounds på höger sida av hålet definierat av vita pinnar. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 18(röd 9). På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

2.  Pliktområden (Regel 17)

 1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 3 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 2. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 3. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 9 som bara är definierat på en sida är oändligt.
 4. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3.  Green (Regel 13)

Undantag 2 till regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar

 • spelaren
 • klubban som används av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4.  Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

1.  Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 26 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

2.  Träd identifierade av (stödpinnar) är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

3.  Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är:

På spellinjen och är: Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

4.  Droppzoner:

Om en boll är i pliktområdet vattenhindret/sidovattenhindret på hål gul 8, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (belägen till vänster om den asfalterade vägen).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

4.  Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 • Mark under arbete

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt måstetas enligt regel 16.1.

 •  Oflyttbara tillverkade föremål

Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska staketet skaspelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 • Organiska föremål

Stengärdsgårdar inom banans gräns är en organisk del av banan och betraktas som ett oflyttbart föremål R 8.1a. Stengärdesgårdar är alltid en enhet, varför lösa stenar i den inte får plockas bort

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering. Lättnad får tas enligt R 16.1

6.  Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Avståndsmätare
Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet).

Plikt för brott mot Regel 4.3:

Plikt vid första regelbrottet genom en enstaka handling eller flera sammanhängande handlingar. Allmän plikt

Plikt för andra regelbrottet utan samband med det första regelbrottet. Diskvalifikation

7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

8. Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

9. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 12,00, 3 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

10. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Startfältet delas i två alternativ tre lika stora klasser

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

11. Hundförbud vid tävling

Hundförbud gäller vid samtliga klubbtävlingar.

12. Tee

I klubbens tävlingar används valfri tee (Damer 47/41 och Herrar 55/51)

KM enligt inbjudan

13. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål (KM Ålderskategorier endast enligt matematiska metoden). Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

14. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingsboden inom 15 min efter avslutat spel. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat ”trätrappan” med båda fötterna.

15. Prisutdelning

Förrättas klassvis efter avslutat spel alternativt enligt inbjudan

16. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 

Beslutade av Sotenäs GK:s Dam-, OPAL- och Regelkommitté 2021-04-22